Ημίσκληρα & Σκληρά Τυριά Τριμμένα

Category3t

Gouda Ολλανδίας & Edam Ολλανδίας

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
100g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 14 Τεμάχια 120 Κιβώτια
180g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
200g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
1Kg Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια
2Kg~ Σακούλα 3 Τεμάχια 60 Κιβώτια

Κεφαλοτύρι 45%

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
100g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 15 Τεμάχια 120 Κιβώτια
120g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 11 Τεμάχια 120 Κιβώτια
150g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
200g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
1Kg Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια
2Kg Σακούλα 3 Τεμάχια 40 Κιβώτια

Σκληρό Τυρί Ιταλίας Grana

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
400g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 84 Κιβώτια
1Kg Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια
1Kg Flakes Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια

Mix Τριμμένων Τυριών

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
180g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
1Κg Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια

Ρεγγάτο Σκληρό Τυρί

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
100g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 15 Τεμάχια 120 Κιβώτια
200g Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 9 Τεμάχια 120 Κιβώτια
1Kg Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 6 Τεμάχια 80 Κιβώτια