Ημίσκληρα Τυριά Σε Φέτες

Category2t

Gouda Ολλανδίας & Edam Ολλανδίας

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
128gr σε Ντανα, Ζίκ-Ζάκ, Γόνδολα Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
160g σε Ντανα, Ζίκ-Ζάκ, Γόνδολα Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
200g σε Ντανα, Ζίκ-Ζάκ, Γόνδολα Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
280g σε Ντανα, Ζίκ-Ζάκ, Γόνδολα Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 24 Τεμάχια 84 Κιβώτια
400g σε Ντανα ή Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 20 Τεμάχια 84 Κιβώτια
500g σε Ντανα ή Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 16 Τεμάχια 84 Κιβώτια
800g σε Ντανα ή Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 10 Τεμάχια 84 Κιβώτια
1Kg σε Ντανα ή Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 8 Τεμάχια 84 Κιβώτια

Ημίσκληρο Τυρί

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
200g Γόνδολα, Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
1Kg Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 8 Τεμάχια 84 Κιβώτια

Τσένταρ Τυρί

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
160g Γόνδολα, Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
200g Γόνδολα, Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
500g Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 16 Τεμάχια 84 Κιβώτια
800g Ντάνα, Ζίκ-Ζάκ Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 10 Τεμάχια 84 Κιβώτια

Σετ Gouda – Γαλοπούλα Καπνιστή/Πάριζα/Πικ-Νικ

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
400g Φέτες Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 18 Τεμάχια 84 Κιβώτια
360g Φέτες Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 18 Τεμάχια 84 Κιβώτια
328gr Φέτες Σκληρό Φίλμ Σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα 18 Τεμάχια 84 Κιβώτια