Τυριά Άλμης

Category1t

Φέτα Τυρί ΠΟΠ

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
200g Vacuum 12 Τεμάχια 120 Κιβώτια
400g Vacuum 20 Τεμάχια 60 Κιβώτια
2Kg σε Φέτες Τάπερ 4 Τεμάχια 45 Κιβώτια
4Kg Τάπερ 1 Τεμάχια 120 Κιβώτια
4Kg σε φέτες Τάπερ 1 Τεμάχια 120 Κιβώτια
8Kg Τάπερ 1 Τεμάχια 60 Κιβώτια
15Kg~ Δοχείο 1 Τεμάχια 45 Κιβώτια

Αγελαδινό Τυρί

Βάρος Συσκευασία Τεμάχιο/Κιβώτιο Κιβώτια/Παλέτα
400g Vacuum 30 Τεμάχια 48 Κιβώτια
400g Τάπερ 12 Τεμάχια 48 Κιβώτια
800g Τάπερ 6 Τεμάχια 45 Κιβώτια
2Kg σε Φέτες Τάπερ 4 Τεμάχια 45 Κιβώτια
4Kg σε φέτες Τάπερ 1 Τεμάχιο 120 Κιβώτια
8Kg Τάπερ 1 Τεμάχιο 60 Κιβώτια
14Kg~ Δοχείο 1 Τεμάχια 45 Κιβώτια